fbpx

#140 Million Mindset Alo ja Toomas mõtteviisist, küllusteadvusest ja järgmisele tasemele liikumisest

Sissejuhatus Million Mindset kirjastuse Alo Tammsalust ja Toomas Välist

Täna on mul saates laua vastas istumas kaks meest Alo Tammsalu ja Toomas Väli, kes koos oma sõprade Eve Kaunis ja Riin Bonderiga veavad kirjastust Million Mindset, mis on ühtlasi ka mõnda aega juba Ausad mehed podcasti koostööpartner, toetades meie külalisi nende poolt kirjastatud väärtuslikke raamatutega.

Alo Tammsalu kirjeldab ennast tasakaalu ja harmoonia loojana, samal ajal suur vaatleja. Kui ta varem kuulas rohkem mõistust, siis täna pigem südant. Enamik tema tegevusi ja otsuseid läbi elu on tuginenud sarnastele väärtustele. Alo edu valemiks on läbi omakasupüüdmatu, austava ja tunnustava suhtlemise tuua teistes välja nende väärtused, tugevused ja motivatsioon.

Alo kaotas mõlemad oma vanemad üsna noores eas. Ülikooli ajal töötas mitu aastat vabatahtlikuna päästjana, sest ta oli selle ameti suur fänn, mis viis selleni, et kooli lõpetades sai temast päästekommando pealik.

27-aastasena kutsuti teda Vabariigi Päästeameti Peadirektori asetäitjaks vastutama kõikide reageerivate valdkondade ja kommunikatsiooni eest (nagu nt tuletõrje- ja päästetööd, demineerimine, sõjaväestatud päästeüksused ja häirekeskus). Karjääri jooksul on teda autasustatud pääste kõrgeima autasuga „Suur kuldrist“ ning samuti presidendi poolt „Eesti Punase risti III klassi“ ordeniga. Kes ei tea, siis selle orderni puhul on tegemist päästevaldonna inimestest ühe kõrgeima saavutusega.

Mingist hetkest mõistis Alo, et selliselt ainult teistele elada ei ole võimalik ja hakkas tegelema enesearenguga. Lahkus palgatöölt, astus välja esimesest abielust ning rajas Eesti Toitumisnõustamiskeskuse. Sellele järgnes lõpuks koos sõpradega Million Mindset kirjastuse rajamine.

👇Memo ja head mõtted saatest👇

Ka suured plaanid taanduvad tegelikult lihtsatele asjadele – sa pead lihtsalt kuskilt alustama, tegema esimese sammu. 

„Meil on tegelikult terve päev silme ees sadu võimalusi, aga millegipärast me ei haara neist kinni.“

„Kui sa hakkad mingis suunas oma mõtteid veeretama, siis tulevad ka inimesed ja võimalused.“

Tutvuste loomine ja hoidmine on nii elus kui ka ettevõtluses väga oluline. Kui su ümber on sinuga sarnased inimesed, siis on suhete hoidmine ka lihtne, kuna sa ise tahad nii väga nendega ühenduses olla. 

„Kui sa tahad jõuda kaugemale punktist, kus sa praegu oled, siis see eeldab sinult arengut.“ Raamatute lugemine on selleks lihtsaim viis, kuna selle abil saad sa osa kellegi teise (edukast) elukogemusest. 

„Kui sa loed läbi ühe raamatu sind huvitavast valdkonnast, saad sa teada konkreetselt selle autori arvamuse; kui sa loed läbi kümme raamatut, saad teada valdkonna arvamuse; lugedes 20-50 sama valdkonna raamatut, tekib sinus oma sisemine teadmine ja hakkad elama soovitud elu.“

Raamatutes ongi justkui retseptid ihaldatud eluni jõudmiseks; iseasi on kui täpselt ja järjepidevalt sa neid retsepte järgid. Tehes seda päevast päeva ja nädalast nädalasse, jõuad sa garanteeritult iseenda parima versioonini.

Mõnikord võib ka üks seminar (või raamatust loetud mõte) muuta sind miljonäriks – kui just see oli puuduolev tükk sinu arengus. 

Kirjuta näiteks Exceli tabelisse iga päev midagi, mida sa sel päeval enesearengu nimel tegid. Aasta lõpus sa üllatud, kui palju tegelikult tehtud on. Me sageli ei märka iseenda edusamme. 

Koos partneritega äri ajades võiks juhinduda saalomonlikust põhimõttest jaga ja valitse, ent seejuures ei tohi ahneks minna ega suhteid mürgitada. Hea nipp on vesting-lepingu (vesting agreement) tegemine. Selle alusel jaotatakse rollid ära ja pannakse aasta-paari pikkune tähtaeg, mille saabudes vaadatakse üle, milline on iga partneri panus olnud, ja vastavalt sellele jagatakse osalused tagantjärgi.

Edu saavutamisel võib osutuda olulisemaks sellest, kus sa oled ja mida teed (nt kontoris kellast kellani), hoopis see, kuidas sa MÕTLED.

Selleks, et võrkturunduses edu saavutada, peab esiteks uskuma tootesse, olema suuteline juhtima ennast ja teisi, pühendama sellesse aega (palgatöö kõrvalt tegutsemine piirab paratamatult tulemusi). Oluline on ka mentori olemasolu (suurtel tegijatel on mentorid sageli igas eluvaldkonnas).  

Kaasates võrgustikku oma sõpru, saab luua võimaluse koos elu nautida ja näiteks reisida. Sageli põrkutakse ühiseid plaane tehes just raha- ja/või ajapuuduse seina vastu. Edukas võrgustikus saab koos sõpradega luua nii raha kui ka aega. 

Mis tahes valdkonnas edu saavutamise saladuseks on sellise eesmärgi ja missiooni olemasolu, mis ei ole egopõhine. Samuti on oluline omakasupüüdmatu, igati innustav ning motiveeriv suhtlemine oma meeskonnaga ja loomulikult töökus ning pühendumus.

„Kui sa jääd mingile asjale või ideele kindlaks, siis su mõte hakkab lõpuks su meelekindlust järgima ja siis tulevad ka teod järele.“ 

Ühelt poolt peab edu saavutamiseks olema kannatlikkust, et jõuda soovitud tulemuseni, ent teisalt peab olema tarkust liikuda edasi, kui näed, et asi tegelikult ei tööta. 

„Ma olen võtnud vastu otsuse, et ma ei ütle ühelegi väljakutsele kohe konkreetselt EI. Ma võtan endale vähemalt mõtlemisaja, mille jooksul mõtlen asja iseendas rahulikult selgeks – ja enamjaolt ütlen siis väljakutsele ka jah. Hoian meeles oma isa nõuannet, kes soovitas enne mingi otsuse vastu võtmist alati kaaluda, mis on kõige hullem, mis juhtuda võib. Üldjuhul mõtleme alati üle.“

„Me mõtleme, et õnnestumise ja ebaõnnestumise suhe on 50:50. Aga kui sa võtad mingi väljakutse vastu, siis sa hakkad õnnestumise nimel tegutsema ja see suhtemäär muutub, sellest saab 70:30, edasi 80:20 jne.“ Lisaks kasvab su enesekindlus üha järgnevate väljakutsete vastu võtmiseks. 

Ettevõtlusest saadav mentaalne tugevus (muu hulgas aeg-ajalt põrudes) teeb sitkeks ja targaks ka eraelus. See annab eluks vajalikke kogemusi, mille põhjal saab aidata ja olla nõuandjaks, toeks oma lastele, kui neil tekib elus mõni probleem.  

Raskel hetkel on lihtne ohvri mentaliteeti langeda, aga see ei vii sind kuidagi edasi. Pigem keskendu sellele, mis on see järgmine samm, mille saad nüüd ja kohe astuda. 

„Mida raskemas olukorras sa oled, seda parem on selle olukorra „tulemus“.“

Kui lapsel on olnud ema ja isa, kes on teda lapsepõlves on alati kaitsnud ja hoidnud, siis laps omandab uskumuse, et temast ei sõltu kuigi palju ehk ta harjub kellegi teise peale lootma. See maneer säilib ka täiskasvanuna, mil inimene võtab automaatselt ohvri rolli. Ikka on tunne, et keegi teine peab aitama ja toetama. Teooria järgi on ohvri kõrval alati ka kangelase ja kontrollija rollide täitjad, kes leevendavad nii oma puudusteadvuse mingit teist aspekti.

„Ohvrist saab kangelane hetkel, kui ta lakkab ootamast kellegi teise nõu või kontrolli ja võtab vastutuse selle eest, mida tema saab nüüd ja kohe teha, et olukorrast välja tulla.“ Ja need on hetked elus, mil liigume edasi suurte sammudega. “

Vastutust saab võtta kuni nii-öelda juureni välja: näiteks kui keegi sõidab su autole tagant sisse, siis ka selles saad iseend vastutavana näha, kuna sa olid valel ajal vales kohas. 

Meie ise oleme oma maailma ehk kogemuse loojad. Kvantfüüsika ütleb: kõik, mis jääb su selja taha ehk nägemisulatusest väljapoole, mida sa ei vaatle, seda sinu jaoks ei eksisteeri. Kui sa koged midagi negatiivset, siis järelikult sa tegid eelnevalt midagi sellist, mis tekitas sulle sellise kogemuse (ehk peegelduse). Meie ise loome neid kogemusi, mida läbi elame. 

Meil ei pea kõik asjad kogu aeg tasakaalus olema. Dissonants hakkab tekkima, kui me panustame ühele valdkonnale liiga pika perioodi vältel liiga palju aega, jättes teised juba nälga. 

„Väga edukad inimesed ei hinda mitte hetke pikkust, mida nad kellegagi koos veedavad, vaid selle momendi tähendust.“ Nii võib ka näiteks kaugsuhe olla palju sügavam ja tähenduslikum kui igapäevaselt koos elavatel partneritel.”

Kui partneritel on liiga erinev elu (ja arengu-)tempo, siis võib aja ja tegevuste tasakaalustamatus põhjustada suhtes ülemääraseid pingeid. Liiga erineva arengutempoga partneritel on laias laastus kolm võimalust: üks ootab teist järgi; üks langeb tagasi teise tasemele; minnakse lahku. Otsustamise hetkel tasub olukorda ka eemalt hinnata (nt mis viis teid omal ajal kokku, millised on prioriteedid suhtes). 

Tasakaalupunkti leidmiseks ning väärtustamiseks tuleb sageli erinevates äärmustes ära käia. 

 „Ausad mehed, ausad naised, ausad inimesed – see on põhjus, miks me seda saadet teeme. Aus kommunikatsioon, ilma filtrita. Julgus ausalt ja haavatavalt rääkida elukaaslase, sõprade ja tuttavatega ja seista oma arvamuse eest. See viib lõpuks suurte muutuste ja tulemusteni. Sageli inimesed kardavad olla autentsed, ja see on valus.“

Kui tundsid, et saade pakkus sulle väärtust, siis too meieni üks sõber, jagades saadet ja postitust kellegagi, kes võiks saates oleva informatsiooniga resoneeruda. See aitab meil enda ja külaliste sõnumit laiema kuulajaskonnani edasi viia.

Facebook:
www.facebook.com/podcastausadmehed/
www.facebook.com/chriskkala

Instagram:
www.instagram.com/chriskkala

Jälgi Alo ja Toomas tegemisi:
www.facebook.com/alo.tammsalu
www.facebook.com/toomas.vali.1
www.facebook.com/millionmindset.ee/
million.ee