fbpx

#114 Ettevõtja, kirjanik ja joogaõpetaja Pamela Maran: „Kõik, mis on, ongi juba väga hästi!“

Sissejuhatus Pamela Maranist

Täna on meil külas ettevõtja, kirjanik ja joogaõpetaja Pamela Maran, kes on saanud tunda oma elus väga palju materiaalset küllust ja finantsilisi võimalusi, kuid tunneb täna, et oma vaimsete liikumiste eest raha küsimine hakkab muutuma võõraks ning soovib pigem rohkem elu usaldama hakata ja vaadata kuhu selline tegutsemine viib. Saates räägime suhetest, edukusest, joogast, vaimsusest ja ka Pamela raamatust “Eesti vanaemade lood ja salatarkused – 100 vanaema lood sõjast ja armastusest, nipid ja retseptid”.

👇Memo ja head mõtted saatest👇

„Kõik, mis on, ongi juba väga hästi!“

Raha ja selle teenimisega on seotud kolm faasi: 1) vaese inimese mentaliteet (mul pole raha, ma pole raha väärt); 2) enese väärtustamine ja küllus (mul on õigus oma teadmiste ning oskuste eest palju raha küsida); 3) heaolu ja tasakaalus meele seisukohast on raha tegelikult ebaoluline.

„Sa võid teha palju plaane ja seada eesmärke, aga elu kulgemine on ALATI ennustamatu.“

Numbrid on reeglipärased, aga elu on ootamatu. „Kui me teame, et mitte ÜHTEGI asja ei saa lõpuni planeerida, siis meil jääbki kaks varianti: me kas jääme kogu aeg vastumeelsusse või lõpuks lepime sellega, mis on.“

Inimesed on läbi aegade jõudnud oma tõelise olemuse, valguseni enda sees ning avastanud sügavamaid teemasid n-ö õpetaja ja õpilase suhte vormis – keegi pole selle eest varem nii palju raha küsinud kui praegu. Samas kui keegi jõuab tänu spirituaalse äri tarbimisele mingite vastusteni enda sees, siis see on ka okei.

Jälgi oma tunnet, jää endale kindlaks ja tegutse iseenda seatud reeglite järgi. Mõnikord ma tunnen, et minu seest tuleb välja mitmekümne lehekülje jagu teksti – ja pärast seda on mitu nädalat vaikust ja ma ei soovi midagi kirjutada.

„Lase lahti kontseptsioonidest, mis on meie pähe taotud! Tee seda, mis sind sütitab – ja sa hakkad ligi tõmbama inimesi, kes tahavad sinu leekides samamoodi põleda!“

Minu jaoks on igas valdkonnas esimeseks edasiviivaks jõuks teadlikkus. Märgake, mida te praegu usaldate ja kuidas praegu elate. Kui avastate, et praegu usaldus elu vastu puudub, siis see on väga okei – see on esimene etapp, mis hakkab sillutama teed järgnevale.

Ühest olemisviisist teise liikumine ei käi nupule vajutamisega, see on teadlikkuse teekond.

Kõik, mis sa praegusel hetkel teed, on juba väga hea. Kui sa seda podcast’i kuulad, siis see tähendab, et sinus on juba teadlikkus tärganud ja kasvamas. Mõtle, kuidas seda tähelepanu veelgi enam enda sisse suunata.

„Kõige tugevamaks tõukejõuks järgmisele arengustaadiumile liikumiseks on kannatus ja valu, eriti inimsuhetes.“ Kannatused ja valu on elus vältimatud, aga need ei ole n-ö jumala saadetud nuhtlused, millega peame leppima, vaid osa meie arenguprotsessist; see hetk, kui röövikust hakkab sirguma liblikas. Kui sa näed kannatust transformatsioonina, siis kaob ka vastupanu.

„Ma usun, et mingil hetkel tuleb meil läbi teha etapp, kus me tunneme reegleid ja tegutseme nende järgi – ja seejärel suudame liikuda veelgi sügavamasse reeglitest lahti ütlemisse.“

„See, mis meil praegu kriisi tõttu toimub, on meie esivanemate läbielamiste kõrval pühapäevaõhtune teepidu. Me pole tõelist valu ega kaost näinudki.“

„Vanaemad, kes ei ole suutnud andestada minevikusündmustele ja võtta neid sillutava teena, on enam mures tervisega. Need, kes suudavad näha kriisi valgustava etapina, elavad aga õnnelikumalt ning rohkem tasakaalus. Ilma teadlikkuseta on lihtne jääda ohvriks.“

Vanaemade ja vanaisade jaoks on esimesel kohal perekond – eriti lapselapsed. See tunne, et sa oled aluse pannud oma tugivõrgustikule. Teiseks peetakse oluliseks õppimist ja haridust.

Need, kes on pühendanud aega õppimisele, on selle üle ka tagantjärgi väga tänulikud; kes on aga õpingud pooleli jätnud, on seda hiljem kahetsenud.

„Minu arvates on kõik inimesed on vaimsed. Iga inimese kutse on mingi sügavama tähenduse, arusaamise poole liikumine. Mõnes joodikus poe taga võib olla rohkem spirituaalsust kui kasuahnel „gurul“ suurel laval. Vaimsus on olemise viis, mis on sinus olemas loomulikult – see ei ole miski, mida saab „teha“.“

Ka jooga võib olla teekond, kus on eri etapid ja murrangud. Mina olen liikunud jooga „tegemisest“ joogalikku olemisviisi ja lasen meditatsioonidel tekkida, mitte ei tekita neid kunstlikult.

Kogu enesearenguprotsess on väga aeglane ja märkamatu – ning suuri muutusi näeb ainult tagasi vaadates.

Globaalselt mõeldes on maailmale kasulikum see, kui me laseme lahti mentaliteedist, et kui on mees ja naine, siis nad on määratud koos olema ja lapsi tegema. See viib meid ühelt poolt olukorrani, kus lapsi sünnib metsikult juurde, ning osadel inimestel on peal meeletu pinge, et peab kindlasti kellegi leidma ja lapsi tegema – sest see on norm. Ja teisest küljest pole selline mõtteviis meie planeedi jaoks lihtsalt jätkusuutlik. Isiklikul tasandil on paarisuhte olulisus aga loomulikult väga erinev – kes vajab seda (mingil eluperioodil) rohkem, kes vähem.

Samas ma usun sellesse, et üksi olles on lihtne jääda illusiooni, et oled saavutanud teatud sorti täiuse.

„Meie tõeline olemus ja sisemised haavad tulevad siiski välja ainult suhtes teise inimesega.”

Üksi on lihtne olla heas, tasakaalus ja õnnes, aga kui keegi peaks olema muga 24/7, kas ma siis ka oskan hoida oma zen’i?!“

Oma ego märkamine ning selle tagasi tõmbamine nõuab väga palju teadlikkust ning paarid, kes sellega toime tulevad, on imetlusväärsed!

Suhtesse astumine ning selles püsimise nõuab väga palju julgust ning kindlameelsust mitte alla anda ega raskuste ilmnedes kaaslast uue vastu vahetada.

Nii kaua, kui sa näitad mingi käitumismustri suhtes vastupanu, sa tegelikult toidad seda.

“Aktsepteerimine ja negatiivse emotsiooni teadlik kogemine aga võtab sellelt jõu.”

„Ma üritan praegu tasapisi liikuda sinna, kus ma peaaegu et mitte midagi ei tee. Ma tahan teada, et kui mul lõpuks enam mitte midagi teha ei ole, siis mis on see, mis loomulikult esile kerkib. Kui minust saab lihtsalt tühi seeme, kes ei taotle midagi ega püüdle enam millegi suunas – milliseks siis elu mind kasvatab?“

Ma usun, et ühel hetkel hinge areng liigub sinnapoole, kus ta hakkab otsima sügavamat mõtet ning lihtsat kulgemist – kuidas olla looduse tsüklitega üks ja lasta asjadel lihtsalt juhtuda ja oma loomulikul andel ning olemise viisil esile tulla. Selleks aga, et sinna jõuda, on vaja kogeda kannatusi, valu, valesti tegemist, püüdlemist ja rapsimist. Kõik on olulised etapid, mis tuleb läbi teha. Ei ole õiget ega valet elu.“

Kui tundsid, et saade pakkus sulle väärtust, siis too meieni üks sõber, jagades saadet ja postitust kellegagi, kes võiks saates oleva informatsiooniga resoneeruda. See aitab meil enda ja külaliste sõnumit laiema kuulajaskonnani edasi viia.

Ausad Mehed:
www.chriskala.com
www.martinpukspuu.ee

Facebook:
www.facebook.com/podcastausadmehed/
www.facebook.com/chriskkala
www.facebook.com/ptpukspuu/

Instagram:
www.instagram.com/chriskkala/
www.instagram.com/martinpukspuu/

Jälgi Pamelat:
www.instagram.com/sleepingyogini/
www.facebook.com/SleepingYogini/
kuldnoobike.ee