fbpx

#01 Emotsionaalsed Mehed – Avapauk

Sissejuhatus Chris Kalast ja Martin Pukspuust

Asud kuulama uut saadet ja podcasti Ausad Mehed, mille eesmärgiks on motiveerida ja inspireerida kuulajaid olemaks rohkem ausam enda vastu ning võtmaks suuremat vastutust enda isikliku elu ees.

Käesolev episood on podcasti Ausad Mehed esimene osa, mis tähistab ühtlasi ka saate avapauku. Selle saatega tähistavad kirjanik Chris ja personaaltreener Martin enda uut teekäiku podcasteritena.

Esimeses saates tuleb juttu emotsioonidest, aususest ja sellest, kuidas keegi ausust enda jaoks tõlgendab ning mehed jagavad ohtralt isiklikke kogemusi selle kohta, mida nad on õppinud emotsionaalseks meheks kujuneval teekonnal.

Ajaraamistik teemade kaupa:
● Martini lugu. Kuidas Martin on saanud selliseks inimeseks, nagu ta on täna? 1:04; 38:00
● Kes on Chris Kala? 3:40; 34:34
● Miks Chris ja Martin teevad Ausad Mehed podcasti koos? 4:56
● Podcasti tegemise eesmärk. 7:15; 13:09; 15:54
● Aususe eest seismine elus. 14:55; 16:13
● Mis on ausus? 16:57
● Lapsepõlve olulisus ja selle mõju inimeseks olemisele. 25:45; 39:25
● Ohvriks olemine. 31:40
● Isa armastus. 40:02

👇Memo ja head mõtted saatest👇

“Minu eesmärk on elada seda elu võimalikult ausalt. Ausus on võti, mis avab meile kõik uksed, et elada mõnusat ja rahuldust pakkuvat elu.” Martin Pukspuu

“Ausus on see, mida ma taotlen elus ja usun, et see viib edasi.” Martin Pukspuu

“Pean ennast elu filosoofiks.” Chris Kala

“Üritan hoida eneseteadlikkust võimalikult kõrgel, et saada aru, millega peaks tegema ja millega mitte.” Chris Kala

“Saate nimi Ausad mehed – saade ei ole ainult meestele vaid ka naistele. Saate jooksul loodan, et mul on võimalik anda emotsionaalset poolt, mida inimesed väga tihti alla suruvad endas. Mehed on väga emotsionaalsed, kui nad julgevad ja tahavad olla need, kes nad on.” Chris Kala

“Ausus teeb vabaks. Eesmärk on kuulajatele jagada ausat maailmavaadet ja seda, mis toimub meie sees. Iseenda jaoks on podcasti tegemise eesmärk jagada mõtteid ja saada need enda seest välja.” Martin Pukspuu 

“Kinni jäänud emotsioonid ja pinged kehas väljenduvad haigusena. See
kõik on vaja meie seest välja saada.” Martin Pukspuu

“Timothy Ferriss räägib oma podcastis sellisest teemast nagu “Scratch Your Own Itch”, mis tähendab, et sa mitte meeleheitlikult ei proovi midagi luua kellelegi teisele, vaid teed midagi, mis pakub sulle endale huvi ja jagad seda maailmaga. Seeläbi kasvab sellest välja ärimudel. Teha asju, mis pakuvad iseendale huvi ja teha seda sellise nurga alt, et seda saaks jagada ka teistega.” Martin Pukspuu

“Iga inimese päev algab toore videomaterjaliga ja õhtu lõpuks tuleb see kokku monteerida.” Chris Kala

“Tunnen, et maailm vajab rohkem ausust. Eelkõige ausust iseenda vastu. Kui olla aus iseenda vastu, tuleb automaatselt ausus ka teiste vastu.” Martin Pukspuu

“Ausus on see, kui iga inimene hakkaks igapäevaselt käituma igapäevaselt natuke autentsemalt. Natuke ausam olema iseenda ja teiste vastu. Natuke rohkem pidama sisekaemust – mis üldse on iga inimese jaoks elu oluline? Mis sind teeb päriselt õnnelikuks? Kuhu sa tahad jõuda? Illusioone ja hirme läbistav ausus, mis teeb vabaks.” Martin Pukspuu

“Minu suurimad väljakutsed elus on pidevalt enesesse uskumine, enese kõige sügavamal tasandil austamine, eneseaktsepteerimine, enesearmastamine. See on ilmselgelt lapsepõlvest tulnud, kuna meie lapsepõlv mõjutab kõige rohkem seda, milliseks inimeseks kasvame. Meie alateadvus on tuhandeid kordi võimsam kui meie mõtlemine. Ning alateadvus juhib meie elu.” Martin Pukspuu

“Mitte kedagi teist ei saa süüdistada enda kannatustes.” Martin Pukspuu

“Ohvri rolli jäämine on sinu enda otsus.” Chris Kala

“Olen õnnelik inimene. Olen elu jooksul piisavalt õppinud eneseteadlikkuse kasvatamist/kasvu. Väga paljud inimesed ütlevad väga tihti, et nad on eneseteadlikud. Aga mida nad tegelikult mõtlevad, on see, et nad vaatavad ümbruskonda, aga inimesed ei suuda vaadata ennast kõrvalseisjana. Selleks, et võtta kontroll enda emotsioonide ja vaimse tasandi üle, tuleks osata astuda samm endast välja ja vaadata ennast kõrvalt.” Chris Kala

“Ei saa muuta oma isa ja ei saa elada terve elu ohvri rollis. Väga tõenäoline, et isa ei muutu mitte kunagi ja oluline on õppida talle andestama.” Martin Pukspuu

“Meil kõigil on pahed ja hirmud. Mustrid korduvad. Mustrid tulevad tagasi senikaua, kuni sa lahendad selle ära. See tuleb tagasi võimendatult – raskemalt, tugevamalt.” Chris Kala

“Tunnen, et pean minema oma hirmude suunas ja tegema seda, mis mind hirmutab – see viib edasi ja läbi selle toimub areng. ” Martin Pukspuu

Saates läbi käinud raamatud ja podcastid:
● Timothy Ferriss “The 4-Hour Work Week”
● The Tim Ferriss Show

Kui tundsid, et saade pakkus sulle väärtust, siis too meieni üks sõber, jagades saadet ja postitust kellegagi, kes võiks saates oleva informatsiooniga resoneeruda. See aitab meil enda ja külaliste sõnumit laiema kuulajaskonnani edasi viia.

Ausad Mehed:
www.chriskala.com
www.martinpukspuu.ee

Facebook:
www.facebook.com/podcastausadmehed/
www.facebook.com/chriskkala

Instagram:
www.instagram.com/chriskkala/
www.instagram.com/martinpukspuu/